Byrjendurs profil

Medlemmerne i Byrjendur er forenelige i deres ideologiske overbevisning samt tilgang til moderne hedenskab.

Byrjendur bekender sig til de nordiske magter, der optræder i mytologien, i mennesket og i naturen. Vi betragter i allerhøjeste grad asatroen som både en folke-og naturreligion og ser naturens udspil som magternes sprog (Se fodnote).

Vi er ikke bange for, at have et regelsæt, der bygger på idealer hentet hos vore forfædre. Vi betragter det ikke som om vi har opnået det at være hedninge som vore forfædre var det, ej heller bilder vi os ind, at vi er færdige med at udvikle os som moderne asatro eller lignende. Vi er kun på vej - Vi er blot i færd med at komme tættere på vore forfædres tanker, vor natur, vore magter og vort eget væsen! Trods det anser vi ikke fortidens samfund som målsætning, men noget man kan lære af på godt og ondt.

Vi forventer i Åndsfællesskabet, at man står ved Byrjendur og tragter efter ærlighed, pålidelighed, hjælpsomhed og støtte. Vi er et ånds-og forståelsesfællesskab, hvor alle bidrager til og deltager i det fælles løft.

Vi har nogle grundlæggende principper som vi forventer af hinanden.

  • Ærlighed
  • Troskab
  • Støtte
  • Beredthed

Fodnote: Asatroen er en lokalorienteret skriftløs religion, der betragter jorden som hellig, dyrker vætter for deres værn om lokale områder og dyrker guder og himmellegemer for frugtbarhed og gunstige vejrforhold.