Navnet

Navnet ”Byrjendur” kommer af det oldnordiske adjektiv ”byrja” , der kan omsættes ”føre/bære frem”, ”fremføre i ord”, ”gøre”, ”begynde” og ”skabe”, ja sågar kan det betyde at ”fremavle”!

Her har vi således vigtige idéer om fællesskabet virksomhed:

  • Begynde: starte noget op
  • Bære frem: ofre
  • Fremføre i ord: italesætte
  • Gøre: handle
  • Skabe (nyt!)

Det vi ønsker at starte op, ofre til, ytre, gøre og skabe vedrører alt sammen Norden som kulturkreds; særligt Nordens guddommelige magter, men også vores landskab og natur og vor nordiske folkeæt. For os hænger de tre grundbestanddele uløseligt sammen.


Magterne – Jorden – Folket