Formålet med Byrjendur:

At igangsætte og bidrage til, at gode folk kan skabe, bevare og styrke forbindelsen mellem Magterne, Jorden og Folket. Herunder:

  • Få anvendt de gode kræfter bedst muligt til Nordens bedste (Forfædres ære og efterkommeres lykke)
  • Videregive viden og erfaring i til folk der vil (!)
  • Samle folk og bygge fællesskaber af personer der kan lære og inspirere hinanden.
  • Lære af projektets fejl og glæde sig over succeser med projektet og anvende dette fremover, bl.a. med henblik på at give erfaring videre til andre ENA-åndsfællesskaber.