Religiøse Grundtanker

Byrjendur er et religiøst åndsfælleskab, der bekender sig til de nordiske magter, de magter vi oplever i mytologien, i mennesket og i naturen. Vi betragter i allerhøjeste grad asatroen som både en folke-og naturreligion og ser naturens udspil som magternes sprog. For os handler religion om at skabe og bevare en forbindelse mellem de tre: Magterne, Jorden og Folket.

Magterne
Magterne kan groft opdeles i tre grupper. De højere magter bestående af de aser, vaner og nornerne som de fleste kender gennem mytologien. Mindst ligeså vigtige er Sol og Måne og andre himmellegemer. Den tredje gruppe er de mere jordnære magter, som vætterne, alferne og fylgjerne. Gennem tilbedelse, hellige ritualer og anden åndelig hengivenhed samt generel adfærd i hverdagen dyrker vi forholdet mellem os selv og disse magter.

Jorden
Jorden forstår vi på tre måder, der er uløseligt sammenbundet. Først og fremmest er det naturen omkring os - flora, fauna, vejret og landskabet - som vi forbinder med de forskellige nordiske guder. Det er også selve grokraften og den tilhørende taknemmelighed for, at jorden holder os live, hvilket vedrører forbindelsen til lokale naturånder eller vætter. Dette værner vi om ligesom vi værner om den jord vores forfædre har dyrket og beskyttet, det fædreland som vi skal give videre i samme eller bedre stand til vores efterkommere. 

Folket
Vores folk er ikke bare dem der er her nu, det er i høj grad også dem der var her og dem der kommer. Vi hylder vores forfædre, der har æren for vores eksistens og trivselsgrundlag. Vi forsøger at varetage og støtte det nulevende folk: først og fremmest vores familier og frænder, dernæst vore landsmænd, siden vores naboer i de tilstødende lande. For os giver det bedst mening at hjælpe og støtte som ringe i vandet og det kan kun give mening hvis vi med gudernes hjælp i fællesskab og med stærk sammenhængskraft evner at give det hele videre til vore efterkommere.